Kanonkonsert på Vardøhus

Vardø, 24. juli 2007
I 1307 ble en av Norges første, og verdens nordligste festninger grunnlagt på Vardø – sivilisasjonens ytterpost i øst. Den 25. juli skal 700-årsjubileet feires, og Vardøhus vil sette en perfekt stjerneformet ramme på Vardøhistoriens største utekonsert: På scenen står blant andre Halvdan Sivertsen og Forsvarets Musikkorps Nord-Norge. Blant publikum ventes det at utflyttede vardøværinger vil komme fra hele Norge for å få med seg folkefesten.

– Denne 700-årsmarkeringen er en flott måte å skape nytt liv på historisk grunn, sier Nina Eidem, direktør i Nasjonale festningsverk.

På 1300-tallet grunnla kong Håkon V Magnusson Vardøhus for å markere Danmark-Norges suverenitet i nordområdene. I dag har festningen liten militær betydning, men er fortsatt den eneste saluttpliktige avdeling i Nord-Norge, og et av Vardøs mest populære turistmål.

Bastionens murer gir ly til øyas eneste tre, og om våren varsler dens kanoner solens ankomst – et kjærkomment smell i ørene til Vardøs rundt 2000 innbyggere. Kanonene smeller også for jubilanten den 25. juli, men da for å akkompagnere Forsvarets Musikkorps i sin fremførelse av Tchaikovskys 1812-Overture som karakteriseres ved nettopp kanonsmell.

I tillegg vil det verdensanerkjente korpset akkompagnere Halvdan Sivertsens fremførelse av et utvalg av hans kjente slagere. – Dette 30-mannsbandet med Halvdan Sivertsen i front låter utrolig tøft og gir et helt annet trøkk og en annen sound enn et standard komp, sier produsent for Forsvarets Musikkorps Nord-Norge, Linda Gjersøe.

Konserten med Halvdan Sivertsen og Forsvarets Musikkorps Nord-Norge finner sted på Vardøhus Festning onsdag, 25. juli klokken 20.00. Gratis inngang. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil være til stede under jubileet.


Om oss

Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør, som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Gjennom vår unike innsikt og kompetanse tilbyr vi sikre og effektive eiendomsløsninger, som gir Forsvaret en betydelig arealreduksjon, mindre husleie, økt levetid og lavere kostnader på Forsvarets materiell.Forsvarsbygg opererer forretningsmessig til kundenes, eierens og samfunnets beste, og løser offentlige eiendomsoppgaver i balanse mellom forvaltning og forretning. Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder. Ved utgangen av 2007 hadde Forsvarsbygg en samlet bemanning på 1279 årsverk. Forsvarsbygg er delt inn i seks forretningsområder: Forsvarsbygg Utvikling bygger funksjonelle og rasjonelle eiendommer, bygg og anlegg for Forsvaret, og tar hand om oppgaver innenfor helhetlig planlegging, tidligfasevurdering, innkjøp, bygging, kjøp, leie og overtakelse. Forsvarsbygg Utleie tar seg av alle oppgaver innenfor utleie, drift, vedlikehold, renhold og utvikling av kundens eiendommer, bygg og anlegg. Skifte Eiendom utvikler for salg og avhender eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Salg skjer i hovedsak til markedsvilkår og i åpen konkurranse. Forsvarsbygg Futura er et ledende rådgivermiljø innenfor beskyttelse og sikring av verdier, mennesker og miljø, med nedslagsfelt innenfor hele totalforsvarssektoren. Nasjonale Festningsverk har i oppgave å forvalte, ta vare på og utvikle festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte seg av. Forsvarsbygg Fellestjenester leverer administrative støttetjenester til alle avdelingene internt i Forsvarsbygg.

Abonner

Multimedia

Multimedia