Vinner kåret i konkurransen om ny utearena på Akershus festning

I dag ble det offentliggjort at Askim / Lantto Arkitekter i samarbeid med Schønherr Landskap er kåret som vinner av konkurransen om ny utearena ved Karpedammen på Akershus festning. Det er Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur (Stiftelsen) som i samarbeid med Forsvarsbygg Utvikling, Nasjonale Festningsverk og Forsvarets Musikk som står bak konkurransen.

Etter årets sesong ved Karpedammen, med konserter med blant andre Diana Krall og Jan Garbarek, er behovet for en ny og hensiktsmessig utearena tydelig, og konkurransen bringer en ny løsning mange skritt videre. Den samlede kostnadsrammen for prosjektet er 6 mill NOK. Foreløpig har Sparebankstiftelsen DnBNOR gitt tilskudd på 3 mill NOK og Forsvarsdepartmentet og 1 mill NOK.
Fem arkitektkontorer var invitert til å delta i konkurransen:

• Dronninga landskap og Prindsen arkitektkontor
• Arne Eggen Arkitekter AS, landsskapsarkitekt Bjarne Aasen og ygningsingeniør Florian Kosche
• Reiulf Ramstad Arkitekter
• Arkitektkontoret 4B med akustisk rådgiver Brekke & Strand
• Askim / Lantto Arkitekter i samarbeid med Schønherr Landskab, øvrige konsulenter Dr. tech. Kristoffer Apeland AS og Kulturteknikk.

Utvalget er fornøyd med de innleverte forslagene og gjennomføringen av konkurransen. I evalueringen ble det lagt avgjørende vekt på å velge en god konseptuell ide med bearbeidelsesmulighet som ivaretok stedets kvaliteter, antikvariske hensyn og som reflekterer prosjektets økonomiske rammer. Evalueringsutvalget var enstemmige i at motto “1-2-3” utarbeidet av Askim / Lantto Arkitekter i samarbeid med Schønherr Landskap var det beste forslaget i henhold til evalueringskriteriene.

I sin rapport framhever Evalueringsutvalget at vinnerforslagets konseptide er direkte utledet av den historiske sammenhengen og viser en utearena som kan fungere godt gjennom hele året. Forslaget vekker begeistring gjennom et rikholdig og godt illustrert materiale. Løsningen forutsettes bearbeidet i dialog med antikvarisk myndighet. Evalueringsutvalet anbefaler videre at Askim / Lantto Arkitekter engasjeres til videre prosjektering med sikte på realisering av ny utearena på Akershus Festning. Aktørene på Akershus Festning regner med at en ny utearena vil være klar våren 2010.

Evalueringsutvalget har bestått av:
. Mari Hjelmtveit, daglig leder i Stiftelsen
- Knut Ridderhus, sivilarkitekt / seniorarkitekt i Nasjonale festningsverk - Thor Krogh, sivilarkitekt / prosjektleder i Forsvarsbygg - Arnstein Lund, Forsvarets musikk
- Serge von Arx, arkitekt og scenograf
- Grete Jarmund, rådgivende arkitekt MNAL.

Askim / Lantto Arkitekter står bak mange kulturrelaterte prosjekter, blant andre Litteraturhuset i Oslo, Vitenfabrikken i Sandnes og Besøkssenter, Borgund Stavkirke. Kontoret har mottatt flere utmerkelser for sine arbeider. www.askim-lantto.no

Schønherr Landskab er et av Danmarks mest anerkjente landskapsarkitektkontorer med en lang rekke prosjekter på sin merittliste. I 2004 etablerte kontoret seg i Norge og har innledet samarbeid med norske arkitekter. www.schonherr.dk


KONTAKTER:
Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur v/ Mari Hjelmtveit – tel 902 61 823 /
mail sakk.mh@online.no

Askim / Lantto Arkitekter v/ Niels Marius Askim, tel 992 73 020 /
mail nielsmarius@askim-lantto.no

Om oss

Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør, som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Gjennom vår unike innsikt og kompetanse tilbyr vi sikre og effektive eiendomsløsninger, som gir Forsvaret en betydelig arealreduksjon, mindre husleie, økt levetid og lavere kostnader på Forsvarets materiell.Forsvarsbygg opererer forretningsmessig til kundenes, eierens og samfunnets beste, og løser offentlige eiendomsoppgaver i balanse mellom forvaltning og forretning. Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder. Ved utgangen av 2007 hadde Forsvarsbygg en samlet bemanning på 1279 årsverk. Forsvarsbygg er delt inn i seks forretningsområder: Forsvarsbygg Utvikling bygger funksjonelle og rasjonelle eiendommer, bygg og anlegg for Forsvaret, og tar hand om oppgaver innenfor helhetlig planlegging, tidligfasevurdering, innkjøp, bygging, kjøp, leie og overtakelse. Forsvarsbygg Utleie tar seg av alle oppgaver innenfor utleie, drift, vedlikehold, renhold og utvikling av kundens eiendommer, bygg og anlegg. Skifte Eiendom utvikler for salg og avhender eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Salg skjer i hovedsak til markedsvilkår og i åpen konkurranse. Forsvarsbygg Futura er et ledende rådgivermiljø innenfor beskyttelse og sikring av verdier, mennesker og miljø, med nedslagsfelt innenfor hele totalforsvarssektoren. Nasjonale Festningsverk har i oppgave å forvalte, ta vare på og utvikle festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte seg av. Forsvarsbygg Fellestjenester leverer administrative støttetjenester til alle avdelingene internt i Forsvarsbygg.

Multimedia

Multimedia