Kong Harald overrekker Nasjonalforeningens Hjertepris tirsdag kl 13

Nasjonalforeningens Hjertepris deles ut i forbindelse med åpningen av Nasjonalforeningens Hjerteaksjon 2010. H.M. Kong Harald V er til stede i Gamle festsal for å overrekke Hjerteprisen.

Nasjonalforeningens Hjertepris er en anerkjennelse og belønning som gis på grunnlag av betydelige resultater innen hjerte- og karforskningen i Norge. Nasjonalforeningen Hjerteaksjon har et todelt formål, å samle inn penger til hjerte- og karforskningen i Norge, og å spre informasjon om et utvalgt tema. Årets tema er fysisk aktivitet for forebygge hjerteinfarkt.

Sted: Gamle festsal,Universitetsplassen
Tid: Tirsdag 1. februar, kl. 13.00 – 14.00

Programmet består blant annet av overrekkelsen av Nasjonalforeningens Hjertepris, et foredrag med temaet ”Mosjon som medisin – hva kan vi oppnå”, og musikk ved duoen Sylvarstraum.
Nasjonalforeningens Hjertepris består av et beløp på 100.000 kroner, et diplom og et kunstverk formet av Lise Amundsen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdom og demens. Siden 1959 har Nasjonalforeningen samlet inn over 1,7 milliarder kroner til hjerte- og karforskningen. Nasjonalforeningen er i dag den største humanitære bidragsyteren til den frie hjerteforskningen i Norge. Forskningen er basert på innsamlede midler, uten offentlig støtte. For 2011 deler Nasjonalforeningen for folkehelsen ut 20 millioner kroner til denne livsviktige forskningen.

Kontakt: Informasjonssjef Randi Kiil Telefon 23 12 00 77 / 957 26 456 E-post randi.kiil@nasjonalforeningen.no

Om oss

Nasjonalforeningen for folkehelsens målsetting er at færre skal bli rammet av alvorlig sykdom og flere skal få et godt liv med god helse. Derfor arbeider vi for å bekjempe hjerte- og karsykdommer, demens og tuberkulose og for at de som rammes skal kunne leve et lengre og bedre liv. Vi arbeider også for eldres helse og trivsel, og for et godt nærmiljø for barn og familier. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med 650 helselag og demensforeninger over hele landet. Organisasjonen ble stiftet i 1910. Vi er avhengig av innsamlede midler fra medlemmer og givere for å drive vårt arbeid. Nasjonalforeningen er den største humanitære bidragsyteren til hjerteforskningen i Norge. Vi forsker også innen demens og tuberkulose. Nasjonalforeningen er den organisasjonen som driver flest eldresentre i Norge, til nytte og glede for mange eldre. Nasjonalforeningen skaper gode møteplasser i nærmiljøet, arrangerer gågrupper, røykesluttkurs og andre tiltak for å fremme god helse og forebygge sykdom. Nasjonalforeningen er interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende, og arrangerer samtalegrupper og pårørendeskoler.

Abonner