Wenche Frogn Sellæg ny leder for Nasjonalforeningens demensråd

Spesialist i geriatri og tidligere politiker, Wenche Frogn Sellæg, er nyutnevnt leder av Rådet for demens i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. –Wenche Frogn Sellæg har en unik erfaring, kunnskap og engasjement. Vi er svært glad for at har sagt ja til å lede vårt fagråd for demenssaken, sier Nasjonalforeningens leder, professor dr.med. John K. Kjekshus.
Frogn Sellæg er særlig kjent som tidligere miljøvernminister, justisminister og sosialminister. Hun var stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag 1985–1993 og nestleder i Høyre i 1988–1990. Hun har dessuten hatt en rekke offentlige og organisatoriske verv.
Wenche Frogn Sellæg er født 12. august 1937 i Oslo, men har bodd i Overhalla i Nord-Trøndelag i mange år. Hun er lege og spesialist i geriatri siden 1992. I mange år arbeidet hun som geriater ved sykehuset i Namsos, og var med å bygge opp tilbudet til personer med demens og deres pårørende i Nord-Trøndelag. Etter at hun ble pensjonist i 2007 tok hun i 2009 mastergrad i kunsthistorie.

Øvrige medlemmer i Nasjonalforeningens demensråd 2011-2014

Åse Wisløff Nilssen, Kongsvinger
Kristin Borg, Oslo
Petter Wetterberg, Oslo
Roy Samuelsen, Tromsø
Kari Eiken Espedal, Rådal

Rådet har sitt første møte mandag 21. februar.

Din helse - vår hjertesak!
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med 550 helselag og demensforeninger over hele landet. Vår målsetting er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Vårt arbeid finansieres med innsamlede midler og gaver.

Hjertelinjen 23 12 00 50   Demenslinjen 815 33 032

www.nasjonalforeningen.no

Kontaktinfo: Wenche Frogn Sellæg, mobil 913 07 117

Om oss

Nasjonalforeningen for folkehelsens målsetting er at færre skal bli rammet av alvorlig sykdom og flere skal få et godt liv med god helse. Derfor arbeider vi for å bekjempe hjerte- og karsykdommer, demens og tuberkulose og for at de som rammes skal kunne leve et lengre og bedre liv. Vi arbeider også for eldres helse og trivsel, og for et godt nærmiljø for barn og familier. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med 650 helselag og demensforeninger over hele landet. Organisasjonen ble stiftet i 1910. Vi er avhengig av innsamlede midler fra medlemmer og givere for å drive vårt arbeid. Nasjonalforeningen er den største humanitære bidragsyteren til hjerteforskningen i Norge. Vi forsker også innen demens og tuberkulose. Nasjonalforeningen er den organisasjonen som driver flest eldresentre i Norge, til nytte og glede for mange eldre. Nasjonalforeningen skaper gode møteplasser i nærmiljøet, arrangerer gågrupper, røykesluttkurs og andre tiltak for å fremme god helse og forebygge sykdom. Nasjonalforeningen er interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende, og arrangerer samtalegrupper og pårørendeskoler.

Abonner

Multimedia

Multimedia