Addendum til avtale med Danisco

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

NattoPharma og Danisco har signert et addendum til den eksisterende avtalen mellom partene signert 10. februar 2009, hvor partene enes om at avtalen skal endres fra en gjensidig eksklusiv distribusjons og salgs avtale, til en ikke-eksklusiv distribusjons- og salgsavtale. Dette betyr i praksis at NattoPharma fremover kan ha flere partnere innenfor distribusjon og salg av MenaQ7 i Matmarkedet, samt arbeide direkte mot matkunder. "Denne endringen er i tråd med hva vi tidligere har gjort innenfor Food Supplement markedet, hvor vi nå i større grad arbeider direkte mot deler av sluttkundemarkedet, og i de segmenter av markedet som krever dette" sier CEO Morten Sundstø. "NattoPharma opprettholder fremdeles målsetting om å starte volumsalg i Matmarkedet i 2011" fortsetter Sundstø.

 

Kontaktperson:
Morten Sundstø
CEO
NattoPharma ASA

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner