Adm. direktør fratrer

Adm. Dir. og styret i NattoPharma ASA har idag blitt enig om at Peter Carlsson fratrer rollen som adm. Dir. i selskapet med virkning fra idag. Hensyntatt selskapets videre utvikling ønsker det nye styret å være mer hands-on og involvere seg operativt i driften. Styreleder Frode Marc Bohan vil derfor i en overgangsperiode bekle rollen som arbeidende styreleder. Peter Carlsson vil fortsatt være tilgjengelig for styret og ledelsen i selskapet. Styret takker Peter Carlsson for det arbeidet han har gjort for selskapet.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Arbeidende styreleder, Frode Marc Bohan, mobil +47 952 16 950

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner