Aksjekapital endring

Foretaksregisteret i Brønnøysund har i dag bekreftet registrering av endring i selskapets aksjekapital med NOK 136.792,40. Ny aksjekapital er NOK 2.044.522,40 fordelt på 20.445.224 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Aksjekapitautvidelsen er et resultat av gjennomført offentlig emisjon i forbindelse med selskapets forestående notering på Oslo Axess.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner