Ansettelse av ny daglig leder, finansiering og forslag om skifte av revisor

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Styret i NattoPharma arbeider med ansettelse av ny daglig leder, forretningsplan for å bringe selskapet i positivt leide, finansiering på kort og lang sikt. Styret vil i den forbindelse fremme forsalg til skifte av revisor.

For ytterligere informasjon, kontakt
Ragnvald Holm Lie
Styrets leder
Tlf: 66 84 70 03

Mobil: 90 07 15 32

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner