Ekstraordinær generalforsamling NattoPharma ASA 20. mai 2009

Det er avholdt ekstraordinær generalforsamling i NattoPharma ASA 20. mai 2009, i henhold til innkalling datert 6. mai 2009 og korrigert innkalling datert 12. mai 2009.
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.
 
Kopi av protokollen følger som vedlegg til medlingen.
 
For ytterliger informasjon, ta kontakt med
Thomas Christensen, CEO
Tlf. 922 55 444
og/eller
Morten Sundstø, IR
Tlf. 95061860

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker