Ekstraordinær generalforsamling NattoPharma ASA 5. november 2009

Det er avholdt ekstraordinær generalforsamling i NattoPharma ASA 5. november 2009, i henhold til innkalling datert 14. oktober 2009.
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.
 
Kopi av protokollen følger som vedlegg til meldingen.
 
For ytterligere informasjon, ta kontakt med
Morten Sundstø, CEO & President
Tlf. nr. 950 61 860

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker