Endring i innkalling til ekstraordinær generalforsamling og sakskart

(Lysaker, 17. november 2008) Styreleder i NattoPharma ASA, Erik Langaker, har bedt om at et forslag til ny avtale om kompensasjon til styrets leder trekkes på bakgrunn av forslag fra Nordic Health ASA om fusjon mellom Nordic Health og NattoPharma. Avtaleforslaget var basert på premisser fra samtaler mellom Langaker og valgkomiteen i forkant av at Langaker ble valgt til styreleder tidligere i høst.
 
Eneste sak til behandling på ekstraordinær generalforsamling 4. desember 2008 blir utvidelse av styret.
 
Styret i NattoPharma vil de nærmeste ukene vurdere forslaget om fusjon mellom NattoPharma og Nordic Health. Langaker har bedt om at behandling av ny avtale om kompensasjon til styrets leder utsettes til det er avklart hvordan selskapets aksjonærer stiller seg til en eventuell fusjon. Behandling på ekstraordinær generalforsamling vil tidligst finne sted ved årsskiftet. Det vises i den forbindelse også til at styret i Nordic Health har foreslått at Erik Langaker blir styreleder i et sammenslått selskap.
 
Administrerende direktør i Nordic Health, Frank Bjordal, er styremedlem i NattoPharma og har deltatt i utarbeidelsen av forslag til ny kompensasjonsavtale for styreleder i NattoPharma. Bjordal har erklært seg inhabil i alle forhold knyttet til en eventuell transaksjon mellom selskapene, i tillegg til i eventuelle nye avtaleforhold mellom NattoPharma og Langaker.
 
 
 
 
For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Erik Langaker, styreleder  tlf. +47 97 69 45 55
Egil Greve, administrerende direktør tlf. +47 95 10 95 65

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner