Finansiering NattoPharma

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

I forbindelse med StockLinks artikkel av i dag om at emisjon i NattoPharma ASA er på gang, ønsker selskapet å presisere følgende: Finansiering på lang sikt vil kunne innebære emisjon.

For ytterligere informasjon, kontakt
Rangvald Holm Lie
Tlf.: 66 84 70 03
Mobil: 90 07 15 32

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner