Flagging - NattoPharma ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Det vises til børsmelding fra NattoPharma ASA datert 15. mars 2011.

På vegne av Bjørn Arne Fredrik Sellæg meddeles at etter tildeling i fortrinnsrettsemisjon av nye aksjer i NattoPharma ASA har Bjørn Arne Fredrik Sellæg eierandel i NattoPharma blitt redusert fra 7,25% til 1,81%. Bjørn Arne Fredrik Sellæg eier totalt 1 986 700 aksjer i NattoPharma ASA.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner