Flagging NattoPharma

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

På vegne av Tibesi AS meldes følgende:

Pr. 14. mars 2011 eier Tibesi AS 1 609 216 aksjer i NattoPharma ASA, som utgjorde en eierandel på 5,88 %. Etter tildeling av aksjer i NattoPharma's fortrinnsrettemisjon er antall aksjer eid uforandret mens eierandelen er redusert til 1,47 %.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner