Flaggmelding Anders Uddén (primærinsider) - nytegning av aksjer i fortrinnsrettemisjon

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Anders Uddén - styremedlem og aksjonær i NattoPharma har i selskapets fortrinnsrettemisjon avsluttet 9. mars 2011 direkte og indirekte tegnet seg for 17 959 680 aksjer av totalt 82 155 720 aksjer, som utgjør 21,86 % av antall aksjer i fortrinnsrettemisjonen. Anders Uddén vil etter at kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret eie direkte og indirekte 22 161 361 aksjer i selskapet av totalt 109 540 960 aksjer som utgjør en eierandel på 20,23 %.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner