Flaggmelding NattoPharma ASA

Selskapets tre hovedaksjonærer har brutt 10 % grensen som følge av utvanning i forbindelse med aksje-emisjon i NattoPharma ASA, i henhold til vedtak om kapitalforhøyelse i ekstraordinær generalforsamling 5. november 2009. Kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret 23. november 2009 og tildeling av aksjene ble foretatt av VPS samme dag.
 
Endringen er som følger;
 
Svenska Handelsbanken, Stockholm, Sverige eier 2 485 500 aksjer i selskapet som utgjorde en eierandel på 11,07 % før kapitalforhøyelsen og 9,7 % etter kapitalforhøyelsen / aksjeemisjonen.
 
B Mcallen SL, Spania eier 2 287 268 aksjer i selskapet som utgjorde en eierandel på 10,19 % før kapital-forhøyelsen og 8,92 % etter kapitalforhøyelsen / aksjeemisjonen.   
 
Anacott Steel AS, Norge eier 2 264 700 aksjer i selskapet som utgjorde en eierandel på 10,09 % før kapital-forhøyelsen og 8,84 % etter kapitalforhøyelsen / aksjeemisjonen.
 
For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med
Morten Sundstø
Adm. dir / CEO
Telefon: +47 950 61 860

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner