Forbrukerundersøkelse viser stor interesse for bruk av kosttilskudd for å forebygge utvikling av stive blodårer.

Hjerte- og karhelse er rangert som en av de tre viktigste grunnene til at forbrukere bruker kosttilskudd

OSLO, NORGE og METUCHEN, NJ (09.02.2016) - På forespørsel fra NattoPharma USA, Inc. har Discovery Research Group (www.discoveryresearchgroup.com) oktober 2015 gjennomført en spørreundersøkelse relatert til hjertesykdommer av 380 personer som regelmessig bruker kosttilskudd. Undersøkelsen ba deltakerne besvare tre spørsmål:

1) Hvor bekymret er folk for sin egen hjerte- og karhelse?

2) Har de tro på at åreforkalkning er et problem som er assosiert med dårlig hjerte- og karhelse?

3) Hvor villige vil folk være til å ta et kosttilskudd for å bedre hjerte- og karhelsen sin ved å forhindre / reversere utvikling av stive blodårer?

Viktige funn:

Av de 380 personene som deltok i undersøkelsen svarte;

  • 87% at de tar vitaminer eller kosttilskudd for å forbedre helsen;
  • 25% hadde selv noe de beskrev som hjertesykdom; 40% hadde noen i sin nærmeste familie med en tilstand som var forbundet med hjerte- og karsykdom.
  • 35% var svært opptatt av at åreforkalkning vil ha en negativ innvirkning på hjertehelse. 
  • 67% av de spurte ville ta et kosttilskudd som kunne stoppe åreforkalkning dersom kosttilskuddet ikke hadde noen bivirkninger og var priset omtrent som andre kosttilskudd som fokuserer på hjerte- og karhelse.

Skjelett- og hjertehelse er de viktigste årsakene til at forbrukere tar kosttilskudd (rangert henholdsvis som nummer 2 og 3). Når personene i denne undersøkelsen, på en skala fra 1 til 7, ble spurt om hvor bekymret de var for sin egen hjerte- og karhelse, vurderte 62% graden av bekymring som 5 eller høyere (38% vurderte nivå av bekymring til 6 eller høyere).

Av de som indikerte at de eller deres familiemedlemmer i dag har en hjertesykdom (n = 232) svarte,

  • 84% at de bruker reseptbelagt medisin (av de som i dag ikke tar medisiner svarer 55% at de ville vurdere å bruke det)
  • 44% at de for tiden tar et kosttilskudd (av de som i dag ikke tar kosttilskudd svarer 59% at de ville vurdere å ta det)

Av de som indikerte at de for tiden ikke har en hjertesykdom (n = 148),

  • Svarte de i aldersgruppen 30 - 40 år, at bruk av kosttilskudd vil være deres primære reaksjon hvis de utviklet hjertesykdom.

"Litt over en tredjedel av deltakerne i undersøkelsen rangerte "stive og harde blodårer" som en av de tre største risikofaktorene for utvikling av hjertesykdom. Dette er et område amerikanske forbrukere bekymrer seg over, men en naturlig løsning for å møte denne bekymringen har ikke tidligere har vært tilgjengelig, "sier Eric Anderson, Senior Vice President for globalt salg og markedsføring av MenaQ7 Vitamin K2 som MK-7 i NattoPharma. "Våre kliniske studier har vist at regelmessig bruk av MenaQ7 er svaret på to av de tre viktigste helsebekymringene som her er identifisert, MenaQ7 beskytter og reverserer aldersrelatert åreforkalkning samt forbedrer skjelettets tetthet og styrke. "

# # #

Om NattoPharma
NattoPharma ASA, basert i Norge, er verdens ledende innen forskning og utvikling på vitamin K2. NattoPharma er en eksklusive leverandør av MenaQ7 Vitamin K2 som MK-7, den best dokumenterte, kommersielt tilgjengelig vitamin K2 som MK-7 med garanterte virkemidler og stabilitet, klinisk dokumentasjon og internasjonale patenter. Selskapet har et flerårig forsknings- og utviklingsprogram for å påvise og forsterke viten om de helsemessige fordelene av vitamin K2 for applikasjoner i markedet for funksjonell mat og som kosttilskudd. Med en global tilstedeværelse, har selskapet etablert sitt nordamerikanske datterselskap, NattoPharma USA, Inc., i Metuchen, NJ. For mer informasjon, besøk nattopharma.com.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Hogne Vik
NattoPharma ASA
Chief Medical Officer
Telefon : +47 975 35 326
E-post : hogne.vik@nattopharma.com

Kate Quackenbush
NattoPharma Director of Communications
Telefon: +1 609-643-0749
E-post: kate.quackenbush@nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker