Fullmakter til Ola Røthe re. Ekstraordinær Generalforsamling 11 oktober

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Det meddeles herved at Ola Røthe har mottatt fullmakter til å stemme for totalt 3 863 222 aksjer, som utgjør 14,11 % av selskapets totale antall utstedte aksjer, på selskapets ekstraordinære generalforsamling 11. oktober 2010.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner