Fullmakter til styrets formann Ragnvald Holm Lie

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Ragnvald Holm Lie, styrets formann har mottatt fullmakter til å stemme for totalt 4 605 200 aksjer, som utgjør 16,82 % av selskapets totale antall utstedte aksjer, på selskapets ekstraordinære generalforsamling 20. januar 2011

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner