Generalforsamlingsprotokoll 20. januar 2011

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling av 30. desember 2010. Generalforsamlingen ble avholdt 20. januar 2011 i selskapets lokaler på Lysaker Torg 5, Lysaker. Alle saksfremlegg ble enstemmig vedtatt.

Se vedlagte protokoll.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker