Halvårsrapport 2008 NattoPharma ASAHovedepunkter:

RESULTAT: Salget i 2. kvartal er på høyde med første kvartal, og selskapet er skuffet over den svake salgsutviklingen.

FORTSATT STERK SATSING PÅ R&D: Det pågår en rekke studier der opptak og effekt av MenaQ7 testes ut. En klinisk studie hvor bruken av MenaQ7 kombineres med enten omega-3 eller krill avsluttes i 3. kvartal. En langtidsstudie, som inkluderer 240 postmenopausale kvinner for å se på hvordan langtidsbruk av MenaQ7 påvirker beinsubstansen, samtidig som det undersøkes og registreres mulig deponering, eller inhibering av kalsium i årevegger, er startet.

REGULATORISK: Det har blitt arbeidet med ytterligere dokumentasjon overfor FDA i USA for vurderinger knyttet til GRAS 'No Comment Letter', et registreringsnivå høyere enn "Self Affirmed" GRAS. Arbeidet fortsetter i tredje kvartal. Selskapets EU søknad var oppe til vurdering i EFSA i juli måned. NDA Panelet ønsket høyere inntaksnivå enn det arbeidsgruppen hadde lagt opp til, slik at ny "Opinion" må utarbeides. Dette er positivt for NattoPharma. Saken forventes å komme opp på neste møte i slutten av september.

MARKED: MenaQ7 ble introdusert og lansert som ingrediens i matsegmentet på den store IFT messen i New Orleans i juli. Produktet har foreløpig fått en meget god mottakelse i markedet. Produktet er også kåret til "2008 most innovating product of the year" av Frost&Sullivan. Det ble signert en intensjonsavtale med Bayer Consumer Care i mai måned for utvikling av et samarbeid innen kosttilskuddsmarkedet. Tilsvarende ble det inngått en intensjonsavtale med Danisco for matsegmentet i juni måned. Selskapet er i forhandlinger med begge parter.

UTSIKTER: Det forventes en forskyvning i salgsutviklingen, som følge av at regulatoriske forhold ikke har blitt avklart og fordi det tar lengre tid enn forventet å få innsalg til store aktører. Selskapet velger å ikke gi noen ny guiding grunnet usikkerhet om når innsalget vil skje

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker