INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Anders Udden, som er styremedlem i NattoPharma ASA, og hovedeier og tegningsberettiget for aksjonær Nutriinvest AB, har på vegne av Nutriinvest AB, og en aksjeeiergruppe bestående av, foruten Nutriinvest AB selv, følgende aksjonærer i Natto Pharma eller aksjonærrepresentanter for samme; Frode Bohan, Karstein Gjersvik, Frank Bjordal, Natland Invest AS, og Bjørn Sellæg, i styremøte i NattoPharma, begjært innkalling til ekstraordinær generalforsamling for valg av nytt styre i NattoPharma.

Styret har tatt kravet til følge, under henvisning til allmennaksjelovens § 5-7, 2. ledd, og at de aksjonærer som styremedlem Udden som nevnt representerer, utgjør mer enn lovens krav til andel av selskapets aksjekapital for fremme av slik begjæring.

Styrets leder, Ola Røthe, ønsker ikke å være en del av et nytt styre foreslått av nevnte aksjonærgruppering. Styremedlem Christel Piron har meddelt at hun ikke tar gjenvalg.

NattoPharma ASA innkaller derfor i dag til ekstraordinær generalforsamling som vil finne sted mandag 11. oktober kl.15.00 i selskapets lokaler (Lysaker Torg 5, 1326 Lysaker).

Det er selskapets ønske og mål at valgkomiteen innen generalforsamlingen kan ha valgkomiteens innstilling klar, og publisert på selskapets hjemmeside.

Kontaktperson:

Styreleder Ola Røthe

Stranden 1a, Aker Brygge
Postboks 1383 Vika
0114 Oslo
e-post: ola@juss.net
Tel:    +47 22 83 37 40

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker