Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 8. september 2008

Aksjeeierne i NattoPharma ASA organisasjonsnummer 987 774 339 innkalles til ekstra­ordinær generalforsamling 8. september 2008 kl. 13.00 CET på selskapets forretningskontor på Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker.
 
Til behandling forligger følgende saker:
 
Dagsorden
  1       Åpning av møtet ved styrets leder Morten Sundstø, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
 
2        Valg av møteleder
 
3         Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
 
4        Valg av én person til å medundertegne protokollen
 
5        Styrevalg
 
Valgkomiteens anbefaling til styresammensetning vil bli offentliggjort som børsmelding og på selskapets internettside så snart anbefalingen er klar og før den ordinære generalforsamlingen, se www.nattopharma.com .
 
Med vennlig hilsen
For NattoPharma ASA
Morten Sundstø
Styrets leder
 
 
 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker