Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 8. september 2008

Aksjeeierne i NattoPharma ASA organisasjonsnummer 987 774 339 innkalles til ekstra­ordinær generalforsamling 8. september 2008 kl. 13.00 CET på selskapets forretningskontor på Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker.
 
Til behandling forligger følgende saker:
 
Dagsorden
 1       Åpning av møtet ved styrets leder Morten Sundstø, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
 
2        Valg av møteleder
 
3        Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
 
4        Valg av én person til å medundertegne protokollen
 
5        Styrevalg
 
Valgkomiteens anbefaling til styresammensetning vil bli offentliggjort som børsmelding og på selskapets internettside så snart anbefalingen er klar og før den ordinære generalforsamlingen, se www.nattopharma.com.
 
Med vennlig hilsen
For NattoPharma ASA
Morten Sundstø
Styrets leder
 
 
 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker