Innsider- og Flaggmelding - Opsjonsavtaler

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Anacott Steel AS ved Morten Sundstø og Nutriinvest AB og Anders Uddén har i dag blitt enige om følgende:
Anacott Steel AS innløser salgsopsjoner knyttet til 1.600.000 aksjer a NOK 3/aksje.

Betaling finer sted hhv 13. januar 2011, 20. februar 2011 og 31. mai 2011.

Antall NattoPharma ASA aksjer som Nutriinvest AB eier direkte økes fra 2169500 til 3769500. Anders Uddén kontrollerer direkte og indirekte etter kjøpet [antall] aksjer som utgjør 15,36 % av selskapets aksjer mot 9,51 % før innløsning av opsjonene.

Antall NattoPharma ASA aksjer som Anacott Steel AS eier etter dette reduseres fra 1.600.000 aksjer til null aksjer. Eierandelen reduseres fra 5,85% til null.

For ordens skyld henvises til børsmelding av dato 30. juni 2001, hvor det ble meddelt inngåelse av salgsopsjonene.

Under henvisning til pressemelding utsendt 5. januar 2011 presiserer Nutriinvest AB og Anders Uddén at det ikke foreligger grunnlag for å hevde at det var bristende forutsetninger i forbindelse med inngåelse av salgsopsjonsavtalene, og at det følgelig ikke forelå grunnlag for å heve kjøpet.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner