Innstilling fra Valgkomiteen i NattoPharma ASA til generalforsamlingen 2012

Vedlagt følger innstillingen fra Valgkomiteen i NattoPharma ASA til Generalforsamlingen 2012 i som hht innkallingen datert 5. juni 2012 skal avholdes 27. juni 2012 kl. 15.00.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com