Interim rapport 1 kvartal 2009 NattoPharma ASA

Hovedpunkter
 
EU godkjennelse: Godkjenning fra EUs Standing Commitee on the Food Chain and Animal Health den 20. Februar 2009. Enstemmig godkjenning av vitamin K2 som Novel Food, stor betydning for NattoPharma's videre arbeid.
 
Salgsutvikling: Sterk omsetningsøkning i første kvartal med MNOK 8 mot MNOK 5 i samme periode i 2008. Den betydelige økte interesse i markedet basert på regulatoriske godkjenninger i Europa, solid forskning og stor markedsaktivitet har ført til at selskapet nå er i innledende fase med forhandlinger med flere store regionale og globale selskaper, og forventer ytterliggere salgsvekst fremover.
 
Signering med Danisco: NattoPharma signerte i februar en strategisk samarbeidsavtale med Danisco om eksklusive salgs­rettigheter globalt innen matmarkedet. Samarbeidet har så langt levd opp til forventningene, og vi forventer at 2010 vil bli det store gjennombruddsåret for selskapet innen dette segmentet.
 
Selskapet er fullfinansiert: Selskapet har fremfor­handlet en refinansiering av obligasjonslånet på MNOK 18,5, for ytterligere 2 år. Videre er det gjennomført en emisjon av 2 millioner aksjer til kurs NOK 3,50 per aksje. Totalt har denne refinansieringen til ført selskapet brutto ca. MNOK 10 i ny kapital.
 
Valg av strategisk rådgiver: NattoPharma informerte 4. mai om at selskapet i den senere tid har vært i kontakt med flere industrielle aktører som ønsker å inngå i dialog om mulig oppkjøp eller fusjon.  For å sikre aksjonærenes verdier på best mulig måte, vil selskapet prioritere arbeidet med å finne en mest mulig optimal løsning, både med hensyn til verdi og transaksjonstype for selskapet og dets aksjonærer, og vil derfor i nær fremtid velge en strategisk rådgiver for denne prosessen.
 
 
For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Morten Sundstø, tlf. 95061860
IR ansvarlig
 
 
 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker