Interim rapport 2. kvartal 2010 NattoPharma ASA

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Hovedpunkter

 

  "All time high" omsetning 2. kvartal 2010
Selskapet er svært fornøyd med å rapportere et salg i 2. kvartal 2010 på NOK 10,2 mill, som er en vekst på 164 % fra 2. kvartal 2009. Salget i 1. halvår 2010 ble derfor NOK 17,4 mill, som tilsvarer en vekst på 46 % fra 2. halvår 2009.

 

  Omfattende studie dokumenterer Kalsiums negative kardiovaskulære effekt
British Medical Journal publiserte 3. august et omfattende kalsium studie, som indikerer at risikoen for hjerteinfarkt øker med opptil 30 % ved daglig inntak av kalsium, selv i små mengder. I blant forskere på området er det stor enighet om at kalsium må tas sammen med Vitamin D3 OG vitamin K2 for å få de positive effekter for benbygning samtidig som uønskede kalsiumavleiringer i blodårene unngås. Publiseringen av denne studien har allerede hatt meget positiv effekt i markedet for MenaQ7®.

 

  Vitamin K2 dokumentert preventiv effekt på en rekke krefttyper
Nylig ble en meget viktig studie publisert som viser at vitamin K2 inntak er korrelert med kreftforekomst og dødelighet. Studien er basert på oppfølging av ca. 24 tusen deltakere over en periode på 10 år. Med økende inntak av vitamin K2, viser det seg at særlig den lange kjeden menaquinones som MK7 (den aktive komponenten i MenaQ7®) har en effekt og kan vise til en reduksjon både i kreftforekomst og dødelighet. Utbredte kreftforekomster som lungekreft og prostatakreft hadde en risikoreduksjon for å få disse typer kreft med henholdsvis 65 % og 50 %.

 

  Indikativt bud på NattoPharma
14. juli meddelte styret at resultatet av oppkjøps-prosessen så langt, var et indikativt bud fra en industriell aktør på NOK 2,86 per aksje. Styret mener imidlertid at dette prisnivået ikke reflekterer de potensielle verdier i selskapet. Styret har ikke avsluttet denne prosessen, men har samtidig startet andre strategiske prosesser. Dette har intensivert seg, og selskapet arbeider med konkrete løsninger som både innebærer salg av ikke-strategiske eiendeler/- rettigheter, samt kjøp av annen virksomhet og selskaper som er i tråd med selskapets strategi.


For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Morten Sundstø, mobil tlf. 95 06 18 60
Adm. Dir.
NattoPharma ASA


 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker