Interim rapport 3. kvartal 2009 NattoPharma ASA

Hovedpunkter
 
Emisjon. Emisjon fulltegnet på MNOK 10 gjennomført 13. oktober 2009, hvorav MNOK 5 var garantert. Godkjennelse gitt på ekstra­ordinær general­forsamling 5. november 2009.
 
Salgsutvikling: Omsetningsøkning i årtes 3 første kvartal 2009, med MNOK 18,6 mot MNOK 15,5 i samme periode i 2008. Betydelig interesse i markedet basert på de regulatoriske godkjenninger i Europa, positive forskningsresultater. Selskapet har et solid grunnlag i forhandlinger med flere store regionale og globale selskaper. Disse avtaler vil legge grunnlaget for betydelig salgsvekst fremover.
 
Utvikling matmarkedet: NattoPharma signerte i februar en strategisk samarbeidsavtale med Danisco om eksklusive salgs­rettigheter globalt innen matmarkedet. Danisco har som planlagt lansert MenaQ7 i september, og vil intensivere sin salgs og markedsaktivitet av MenaQ7. Samar­beidet mellom selskapene er meget bra og det er grunn til å ha store forventninger til MenaQ7 som et tilskudd i mange matvarer i årene som kommer. Selskapet forveter imidlertid ikke at å se et betydelig volum i dette segmentet før i 2011.
 
Organisasjonsutvikling: Selskapet har i kvartalet gjennomgått en betydelig endring av organisasjonen, ved å ansette Morten Sundstø som ny CEO, Dr. Leon Schurgers som ny VP R&D, samt Dr. Elke Theuwissen as Manager Regulatory Affairs.
 
Betydelig kostnadskutt: Det er en målsetting for selskapet å oppnå positivt resultat så fort som mulig. Selskapets omfattende kostnadskutt har vist resultater i 3. kvartal, men full effekt av kuttene vil først vises i 1. kvartal 2010.

 
For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Morten Sundstø, tlf. 950 61 860
Adm. Direktør/CEO

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker