Interim rapport 4. kvartal 2009 NattoPharma ASA

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Hovedpunkter

Ø Omfattende kostnadskutt: Ytterligere betydelige kostnadskutt i 4. kvartal, resulterte i at den operasjonelle kvartalsvise kostnaden ble MNOK 4,3. Dette er en reduksjon på 57 % sammenlignet med 4. kvartal 2008. Selskapet har derved oppnådd sitt mål om operasjonelle kvartalsvise kostnader på under MNOK 5,0.

Ø Salgsutvikling: Omsetning for 2009 totalt ble MNOK 23,5 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2008, som er en vekst på 20 %. Det er stor interesse i markedet basert på de regulatoriske godkjenninger i Europa, og positive forskningsresultater. Selskapet har et solid grunnlag i forhandlinger med flere store regionale og globale selskaper. Disse avtaler vil legge grunnlaget for betydelig salgsvekst fremover.

Ø Utvikling i Supplement markedet: Fremdeles er NattoPharma den eneste aktøren i det europeiske markedet, og opplever derfor betydelig oppmerksomhet omkring MenaQ7. Det forventes derfor et kraftig løft i salget fremover fra denne regionen. NattoPharma jobber imidlertid med å registrere en rekke såkalte market claims i EFSA, slik at vi kan også være godt beskyttet i fremtiden dersom andre aktører skulle entre det europeiske markedet.

Ø Emisjon: Emisjon fulltegnet på MNOK 10 gjennomført 13. oktober 2009, hvorav MNOK 5 var garantert. Godkjennelse gitt på ekstra­ordinær general­forsamling 5. november 2009.

Ø Målsettingen for 2010: NattoPharma har nå oppnådd kostnadskontroll, og ser på muligheter for å øke bruttomarginen. Dette sammen med forventet kraftig omsetningsvekst i 2010, er forventet å resultere i et positivt driftsresultat for året.

 

 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker