Kapital Markeds Dag NattoPharma ASA 27. mai 2010

Invitasjon til Kapital Markeds Dag for NATTOPHARMA ASA

Vi inviterer herved til en dypere presentasjon av NattoPharma i forbindelse med vår 1. kvartals presentasjon 27. Mai kl. 09.15.

Sted vil være Hotel Continental, Bankett & Konferanse senteret.

Agenda for dagen vil være:

  1. Gjennomgang av 1. kvartal 2010 

  2. NattoPharma's bakgrunn 

  3. NattoPharma's strategi 

  4. Markedssituasjon 

  5. Gjennomgang av R&D program 

  6. Gjennomgang av IPR 

  7. NattoPharma's regualtory arbeid 

  8. Fremtidsutsikter 

Programmet forventes å være ferdig kl.12.15. 

Det vil bli servert lunch under presentasjonen.

Fra NattoPharma vil følgende være til stede:

CEO Morten Sundstø

CFO Erik Tjørstad

VP Sales & Marketing Siri Stabel Olsen

VP R&D Dr. Leon Schurgers

Regulatory & QA Manager Elke Theuwissen

Påmelding til:

Sabine Randles tlf: 67200250/45237351 eller e-mail sabine@nattopharma.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker