Kapitalforhøyelse registrert, fortrinnsrettsemisjon og gjeldskonvertering gjennomført

Det vises til børsmelding fra NattoPharma ASA ("NattoPharma") datert 18. desember 2012. Kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjon og gjeldskonvertering vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen i NattoPharma 27. november 2012 er nå registrert i Foretaksregisteret, og fortrinnsrettsemisjonen og gjeldskonvertering er følgelig gjennomført.

Selskapets nye aksjekapital er NOK 22 827 468 fordelt på 7 609 156 aksjer hver pålydende NOK 3.

De nye aksjene utstedt i fortrinnsrettsemisjonen vil kunne omsettes på Oslo Axess fra og med 28. desember 2012. De nye aksjene blir overført til VPS kontoene til de tegnerne som har fått dem tildelt, forutsatt at de relevante tegnerne har betalt hele sine tegningsbeløp.

Kontaktpersoner:

Styreleder Frode M. Bohan: telefon +47 95 21 69 50

Styremedlem Frank Bjordal: telefon +47 99 51 73 72

Daglig leder Hogne Vik: telefon +47 97 53 53 26

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com