Kapitalforhøyelse ved innløsning av 560 913 frie tegningsretter/warrants samt innløsning av 20 000 opsjoner

Styret i NattoPharma ASA har på styremøte 29. april 2014 vedtatt tildeling av 560 913 nye aksjer hver pålydende NOK 3.-. basert på tildeling av tegningsretter i forbindelse med selskapets fortrinnsrettsemisjon desember 2012 som ble vedtatt i ekstraordinære generalforsamling 27. november 2012. Tegningskurs pr. aksje er NOK 7,50. I tillegg er det utstedt 20 000 aksjer til Erik Tjørstad, i forbindelse med innløsning av samme antall opsjoner, med en tegningskurs NOK 8/aksje og pålydende NOK 3/aksje. Aksjekapitalutvidelsen utgjør NOK 1 7442 739,- med en overkurs på NOK 2 624 108,50 og totalt innbetalt ny kapital til selskapet utgjør NOK 4 366 847,50.

Ny aksjekapital er NOK 37 859 466 fordelt på 12 619 822 aksjer hver pålydende NOK 3,- i h.h.t. vedtatte nye vedtekter datert 29. april 2014.

De nye aksjene vil opptas til notering på Oslo Axess så snart aksjene er utstedt til den enkelte tegners VPS konto, senest mandag 12. mai 2014.

Om NattoPharma og MenaQ7

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patent-beskyttelser og rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.

Se www.nattopharma.no for mer informasjon.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Hogne Vik

CEO, NattoPharma

Mobil: +47 97 53 53 26

E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com