Korreksjon fullmakter til Ola Røthe re. Ekstraordinær Generalforsamling 11 oktober

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Ola Røthe har mottatt fullmakter til å stemme for totalt 5 439 922 aksjer, som utgjør 18,86 % av selskapets totale antall utstedte aksjer, på selskapets ekstraordinære generalforsamling 11. oktober 2010. Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner