Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA

Korrigert finansiell informasjon

Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift for tildelte opsjoner til selskapets styre og ansatte, ref, note 2. Det er foretatt en meravsetning på NOK 558 000 (note 1) i lønnskostnader som følge av at kursoppgangen for selskapet aksje på Oslo Axess ikke ble korrekt reflektert i avsetningen for arbeidsgiveravgift på tidspunkt for avleggelse av regnskapet pr. 31. mars 2013.

Som følge av korreksjon for lønnskostnader, er sum driftskostnader økt til MNOK 6,3 og driftsresultatet resultatet for 1. kvartal 2013 endret til minus MNOK 2,3. Ordinært resultat før skatt er negativt med MNOK 2,2.

Korrigert egenkapital er MNOK 16,9 mens sum gjeld og egenkapital er uforandret NOK 23,2 mill.

Så vel kontantstrøm som egenkapitalendring er korrigert for meravsetningen.  

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Hogne Vik,

Adm. Dir.

Telefon: +47 97535326

eller

Frode Marc Bohan,

Styrets leder

Tlf: +47 952 16 950

NattoPharma ASA

Kirkeveien 59b

1363 Høvik

P.O Box 397

1326 Lysaker

Tlf: +47 4000 9008

Fax: +47 67 20 02 51

www.nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com