Life Science Sweden AB har kjøpt 437.500 antall aksjer i NattoPharma til kurs NOK 11,00/aksje

Life Science Sweden AB har kjøpt 437.500 antall aksjer i NattoPharma til kurs NOK 11,00/aksje. Life Science Sweden AB eier etter transaksjonen 1.060.505 aksjer tilsvarende 7,82% av utstedte aksjer i NattoPharma.

Aksjene eies gjennom nominee account i forretningsbank i Sverige.

Frank Erikstad Bjordal er styremedlem i NattoPharma ASA og Life Science Sweden AB.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner