MEDDELELSE FRA VALGKOMITEEN I NATTOPHARMA

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Styret i NattoPharma ASA har fått opplyst fra valgkomiteens leder, Lisa Cooper, at hun har trukket seg fra vervet leder av valgkomiteen som følge av inhabilitet. Valgkomiteen har etter dette opplyst at den ikke er beslutningsdyktig og har derfor ikke avgitt noen innstilling til generalforsamlingen vedr valg av nytt styre i generalforsamling 11. oktober 2010, som det er innkalt til på bakgrunn av et krav fra en aksjonærgruppe ledet av Anders Uddén. Valgkomiteen har anbefalt styret i NattoPharma ASA om å videreformidle det forslag som aksjonærgruppen v/ Anders Uddén har foreslått for valgkomiteen.

Dette forslaget er et styre bestående av Ragnhild Rønneberg, Karen Meyer-Rosberg, Jostein Dalland, Anders Udden og Ragnvald Holm Lie (leder).

Styret antar at en representant for denne aksjonærgruppen vil fremme forslaget på generalforsamlingen.

Ola Røthe
Styreleder
Tlf: 90183620

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner