Natto - aksjen skal noteres på Stockholm-børsen første halvår 2015

Styret i NattoPharma har på styremøte i dag, 22 . desember 2014, besluttet at NATTO-aksjen skal noteres på Stockholm-børsen første halvår 2015. 

I dag har NattoPharma et betydelig antall utenlandske aksjonærer. Blant en del av selskapets største svenske aksjonærer er det et sterkt ønske om at selskapets aksje skal parallellnoteres på den svenske børsen. Dette for å gjøre NATTO-aksjen mer tilgjengelig for svenske investorer samt generelt å gjøre den lettere omsetlig eller mer likvid. 

På bakgrunn av en suksessfull legemiddelutviklings-historikk i Sverige - som går tilbake til begynnelsen av 1960-tallet -  er kunnskapen om og interessen for bioteknologi, legemiddelutvikling og et selskap som NattoPhrma stor i Sverige. 

Styret i NattoPharma vil derfor arbeide for en notering første halvår 2015 av selskapets aksjer på NASDAQ First North i Stockholm. Når denne noteringen er gjennomført  vil  NATTO-aksjen være notert både på Oslo Axess og på NASDAQ First North, Stockholm.  

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner