NATTO - ARBEIDER MED Å FÅ PÅ PLASS NØDVENDIG MELLOMFINANSIERING

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Det vises til NattoPharma ASAs børsmeldinger den 20. januar 2011 hvor det blant annet ble fremlagt opplysninger om foreløpige ureviderte regnskapsestimater for Q4 2010 og om selskapets problematiske finansielle situasjon, herunder negative egenkapital, svært begrensede likviditet og konkursrisiko.  

Selskapet har foreløpig ikke lykkes med å få på plass en mellomfinansiering som sikrer selskapet den nødvendige likviditeten frem til mottakelsen av emisjonsprovenyet fra den planlagte fortrinnsrettsemisjonen, men har fullt fokus på dette.

Ytterligere informasjon vil bli gitt når dette foreligger.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner