NATTO - Kjøper 34% av VitaSynth Ltd. og gjennomfører emisjon på NOK 10 mill.

NattoPharma har – i tråd med tidligere avtaler og meldinger – april 2013 kjøpt 34 % av aksjene i VitaSynth Ltd. for EUR 600.000. Kjøpet betyr realiseringen av første trinn i selskapets kommuniserte farma-strategi. Parallelt med dette har selskapet gjennomført en rettet emisjon på 533.000 aksjer til kurs NOK 20,00. Dette tilfører selskapet NOK 10,66 mill. i ny kapital som øremerkes farmasisatsing.

Kort om VitaSynth Ltd.

VitaSynth Ltd er et selskap som eier rettighetene til et syntetisk K2-molekyl. VitaSynth har siden 2009 arbeidet med å fremstille et rent, syntetisk Vitamin K2 molekyl. Gjennom investeringen i VitaSynth Ltd får NattoPharma eierskap i et prosjekt for utvikling av et syntetisk K2-molekyl, hvor de fleste «risikofaktorene» i prosjektet fram til en suksessfull, kommersiell produksjon er eliminert. VitaSynth’s syntetiske K2-molekylet vil bli kostnadseffektivt produsert. Produksjonsmåten er søkt patentert i alle verdens store kommersielle markeder. Produksjonen av K2-molekylet er per dato vellykket oppskalert fra laboratorieskala til «pilot-anlegg volumer» i et GMP-godkjent produksjonsanlegg. Det syntetiske Vitamin K2 er mer enn 99 % rent, og 100 % av substansen er kjemisk veldefinert. Pågående stabilitetsstudier viser at substansen er stabil over lang tid.

NattoPharmas farmastrategi

NattoPharma ser et stort kommersielt potensiale i et veldokumentert farma­søytisk vitamin K2 produkt. VitaSynth Ltd har utviklet et syntetisk rent vitamin K2 produkt, en API, som er i tilnærmet 100% trans form.

Også for store aktører innen helsekostsektoren og functional food vil et syntetisk vitamin K2 være interessant. Det stabile, kostnadseffektivt produserte produktet forventes å bidra med store salgsvolumer innenfor helsekost og functional food. Arbeidende styreformann Frode Marc Bohan uttaler: «USA kontoret som ble åpnet kun for et par uker siden har allerede registrert interesse fra aktører som ønsker å vurdere NattoPharmas produkter basert på selskapets nye teknologi». Dette kommer i tillegg til potensialet innen farmasi, som NattoPharma fortsatt anser skal bidra til den største verdiskapningen for selskapet.

NattoPharma har godkjente globale brukspatenter for vitamin K2. Den unike og patentsøkte framstillingen av syntetisk vitamin K2, kombinert med et effektivt gjennomført biologisk dokumentasjonsprogram av substansen, vil befeste selskapets posisjon som det globalt ledende vitamin K2 selskap. NattoPharma forventer videre at en i samarbeid med ulike vitenskapelige miljøer og kontrakts forskere, kombinert med attraktive finansielle støtteordninger i EU, skal kunne gjennomføre et kostnadseffektiv farmasøytisk dokumentasjonsprogram for substansen. Investeringene i VitaSynth Ltd gjør at NatoPharma kan øke sine investeringer i farmasøytisk produktutvikling, uten en samtidig øket finansiell risiko for selskapets aksjonærer. Styremedlem Frank Bjordal uttaler: «Vi er veldig stolte over å kommunisere at NattoPharma per dato er kommet så langt som vi er i utviklingen av et farmaprodukt - uten å ha brukt mange hundre millioner kroner».

Finansiering

Den rettede emisjonen på 533.000 aksjer mot Svenske investorer til kurs NOK 20.00 tilfører selskapet NOK 10.660.000. Dette beløpet øremerkes farmasi­satsing. Gjennom partnerskap og tilgang til støtteordninger i EU forventes det at VitaSynth – gjennom dokumentasjonsprogrammet for det syntetiske vitamin K2 - skal kunne skape store verdier for NattoPharma.

Veien videre

NattoPharma ønsker å bruke VitaSynth Ltd som en plattform for videre satsing innen farmasi. Dette innebærer at selskapets opsjon på resterende aksjer i VitaSynth Ltd. (66% av selskapets aksjer) forventes å bli utøvd i løpet av annet halvår 2013. Vederlaget for de resterende aksjene i VitaSynth er utstedelse av 2.336.000 aksjer i NattoPharma. Etter gjennomføringen av denne transaksjonen vil VitaSynth Ltd være 100 % eid av NattoPharma.

Adm. Dir. Hogne Vik uttaler: «Gjennom aksjekjøpet i VitaSynth Ltd har vi tatt enda et skritt på veien fram mot å gjøre NattoPharma til en betydelig aktør innenfor bioteknologi og farmasi».

Om NattoPharma og MenaQ7

NattoPharma ASA er et norsk bioteknologisk-baserte nutraceutical selskap med enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7 ®, naturlig vitamin K2. MenaQ7 er støttet av en global IPR-portefølje og revolusjonerende forskning som underbygger en klar effekt for ben- og kardio-vaskulærhelse. Selskapet tilbyr sine produkter som ingrediens i kosttilskudd samt i beriking av matvarer og har flere internasjonale patenter. NattoPharma har inngått en allianse med VitaK BV, verdens ledende eksperter innen forskning og vitenskapelig dokumentasjon av K vitaminer, for å underbygge de helsemessige fordelene av naturlig vitamin K2.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Dr. Hogne Vik
CEO, NattoPharma ASA
Mobil:   +47 97 53 53 26    
E-post: hogne.vik @ nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com