Natto: 10-14-2015 MenaQ7 PURE i VitaK-CAC studien NO

En gruppe pasienter med koronar hjertesykdom deltar i en klinisk undersøkelse for å vurdere om NattoPharma´s MenaQ7 vitamin K2 kan stoppe eller forsinke en videre utvikling av koronar kalsifisering (CAC)

OSLO, NORGE og Metuchen, NJ (15. oktober 2015) – Nutrients, et internasjonalt tidsskrift for kliniske ernærings-studier, har i sitt oktober-nummer 2015 publisert protokollen for en pågående klinisk studie som har som målsetning å vise at vitamin K2 som MK-7 (menaquinone-7; MenaQ7® PURE levert av NattoPharma), hemmer en videre utvikling av dokumentert koronar blodåreforkalkning.

Studien, "Menaquinone-7 tilskudd´s potensiale til å redusere blodåreforkalkning hos pasienter med koronarsykdom: rasjonale for studieprotokollen (VitaK-CAC studien)," er viktig fordi den vil kunne gi oss kunnskap som kan dokumentere de potensielle fordeler Vitamin K2 som MK-7 kan ha for utvikling av koronar hjertesykdom.

"Koronar blodåreforkalkning (CAC) utvikles tidlig ved hjerte-kar sykdommer, og er en sterk og uavhengig prediktor for kardiovaskulær sykdom (CVD). Arteriell forkalkning er blant annet forårsaket av en ubalanse i reguleringsmekanismen for kalsium. En viktig hemmer av blodåreforkalkning er vitamin K-avhengig matrix Gla protein (MGP). Både prekliniske og kliniske studier har vist at hemming av vitamin K-syklus av vitamin K-antagonister (VKA) resulterer i forhøyet mengde uncarboxylated MGP (ucMGP) og senere i utstrakt arteriell forkalkning, "sier Dr. Leon Schurgers, førsteamanuensis og seniorforsker ved avdeling for biokjemi, ved ”Cardiovascular Research Institute” CARIM ved Universitetet i Maastricht (Nederland).

"Resultater fra tidligere arbeid utført ved CARIM har medført at vi har dannet oss hypotesen at tilskudd av vitamin K2 som MK-7 kan forsinke en videre utvikling av koronar blodåreforkalkning."

Forskerne ved Universitetet i Maastricht har satt opp VitaK-CAC studie-protokollen med tanke på å analysere de effekter menaquinone-7 (MK-7)-tilskudd kan ha på utviklingen av CAC. Den dobbelt-blindede, placebo-kontrollerte studien hos pasienter med koronar hjertesykdom (CAD), hvor alle i utgangspunktet har en Agatston CAC-poengsum mellom 50 og 400, får i intervensjonsgruppe daglig (360 mikrogram MK-7) og i placebo-gruppen ”blindet placebomateriale” i 24 måneder. Det primære endepunktet i studien er forskjellen i denne CAC-poengsummen mellom gruppene. Sekundære endepunkter er endringer i arteriell struktur og funksjon samt identifiserte biomarkører.

Forskerne tror at MK-7 tilskudd vil forsinke progresjon av CAC hos pasienter med CAD. Resultatene av denne studien er ventet innen utgangen av 2 017.

"Per i dag finnes det ingen behandling som kan begrense eller holde i sjakk en utvikling av vaskulær forkalkning," tilføyer Dr. Schurgers. "Resultatene fra denne kliniske studien kan føre til at vi får et behandlingsalternativ for vaskulær forkalkninger og hjerte- og karsykdommer."

"Alt arbeidet som er publisert om at MenaQ7, Vitamin K2 hemmer en utvikling av hjerte- og bløtvevs forkalkninger har medført at forskere over hele verden i dag interesserer seg for å gjøre kliniske studier med MenaQ7, Vitamin K2 på pasienter med kardio-vaskulære sykdommer", sier Hogne Vik, dalig leder i NattoPharma. "Vi håper resultatene fra den pågående kliniske studien vil kunne demonstrere nytteverdien av vitamin K2 som MK-7 (som våre MenaQ7 PURE materiale) også for pasienter”.

# # #

Om MenaQ7®

MenaQ7® er den best dokumenterte, kommersielt tilgjengelig vitamin K2 som MK-7 med garantert virkemidler og stabilitet, klinisk sannsynligjøring og internasjonale patenter og ventende. MenaQ7® er tilgjengelig i to varianter: naturlige vitamin K2 som MK-7 Krystaller og natur-identiske syntetisk vitamin K2 som MK-7 PURE. For mer informasjon om de helsemessige fordelene av MenaQ7, besøk menaq7.com.

Om NattoPharma

NattoPharma ASA, basert i Norge, er verdens ledende innen vitamin K2 forskning og utvikling. NattoPharma er eksklusiv leverandør av MenaQ7 Vitamin K2 som MK-7, og har en multi-års forskning og utviklingsprogram for å underbygge og oppdage de helsemessige fordelene av vitamin K2 for applikasjoner i markedet for funksjonell mat og kosttilskudd. Med en global tilstedeværelse, har selskapet etablert sin nordamerikanske datterselskap, NattoPharma USA, Inc., i Metuchen, NJ. For mer informasjon, besøk nattopharma.com.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Hogne Vik, CEO NattoPharma
Cell phone: +47 97 53 53 26
E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Kate Quackenbush, Director of Communications
NattoPharma USA, Inc.
Phone: 609-643-0749
E-mail: kate.quackenbush@nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com