Natto: 3. Kvartalsrapport 2014

Høydepunkter 3. kvartal 2014

•          Salget har økt med 81,4 % sammenlignet med Q3 2013.

•          Salgsvekst i 8 kvartaler på rad sammenlignet med samme kvartal foregående år.

•          Suksess full opp-skalering av produksjon av rent syntetisk vitamin K2.

•          Inngått distribusjonsavtale med Glanbia for USA og Canada

Salgsinntekter for Q3 2013 har økt 81,4 % sammenlignet med Q3 2013. Det er det åttende kvartalet på rad sammenlignet med samme kvartal foregående år som salgsinntektene har økt.

Salget i 3. kvartal 2014 var MNOK 5,1 mot MNOK 2,8 i samme periode 2013. For perioden 1. januar til 30. september 2014 var salget MNOK 14,8 mot MNOK 11,5.

Driftsmargin for 3. kvartal 2014 er 22,7 % mot 35,4 % for samme periode 2013, mens for perioden hittil 2014 er driftsmarginen 21,5 % mot 39,8 % i samme periode 2013. Endringen i driftsmargin forklares med at det i 2014 er det inngått langsiktige leveranseavtaler hvor det er lagt til grunn priser for MenaQ7 basert på NattoPharma’s eget produkt MenaQ7 Pure. Før MenaQ7 Pure er leveringsklar leverer selskapet vitamin K2-produkter som har en høyere anskaffelseskostnad. Inntil selskapets eget produkt er klart for levering, forventes det at driftsmarginen vil være lav. Når det i 2015 leveres egne produkter til en lavere anskaffelseskostnad, blir marginen vesentlig høyere.

Driftsresultatet for 3. kvartal er negativt med MNOK 6,4 mot MNOK 3,4 for samme periode 2013. For perioden hittil 2014 er driftsresultatet negative med MNOK 18,8 sammenlignet med et negativt resultat på MNOK 8,7 for samme periode 2013.  

Driftskostnader for 3. kvartal inklusive varekjøp utgjør MNOK 11,6 sammenlignet med MNOK 6,2 for 3. kvartal 2013. For året 2014 hittil er driftskostnadene MNOK 33,6 mot MNOK 20,2 for samme periode 2013.

Selskapet er i en fase hvor det investeres i FoU, merkevare-bygging og styrking av salgsorganisasjonen hvilket påvirker resultatet negativt. I tillegg utgjør avskrivninger i 2014 MNOK 4,1 som i hovedsak gjelder immaterielle eiendeler, oppkjøpet av NattoPharma R&D Ltd, Kypros (Vitasynth Ltd). Se note 7.
For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Frode Marc Bohan,

Styrets leder

Tlf: +47 952 16 950

Hogne Vik,                           

Adm. Dir.                              

Telefon: +47 97535326         

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com