Natto: NattoPharma’s MenaQ7™ PURE utpekt som beste nye ingrediens på    Natural Products Expo West

Høvik, 9. Mars 2015.  NattoPharma ASA fikk tildelt prisen for beste nye kosttilskudd for året 2015 på messen Engredea Natural Products Expo West som ble arrangert i Anaheim, California i USA 6. – 8. Mars 2015.  Her ble selskapets produkt  MenaQ7™ PURE Vitamin K2, det syntetiske MK-7 molekylet som er 100% identisk med naturlig MK-7, utpekt somm vinneren av NutrAward-prisen for Beste Funksjonelle Ingrediens  2015.

Helsekost og kosttilskudds-messen Natural Products Expo West arrangeres årlig i Anaheim i California. Messen er verdens største i sitt slag. Den har som mål å være det årlige møtepunktet for alle verdens ledende leverandører og produsenter av viktige helsekostprodukter, nye forpakninger, nye relevante teknologier og nytt relevant utstyr for industrien. NutrAward – programmet ble opprinnelig satt opp av messe-arrangøren New Hope i samarbeid med publikasjons-selskapet Penton Media for å kunne hedre, honorere og synliggjøre industriaktører som bruker tid og penger på forskning og vitenskapelig dokumentasjon for å utvikle og få fram nye produkter og teknologier som vil gi brukerne positive helseeffekter. Denne prisen blir ansett som helsekostbransjens «Oscar» i USA. USA leder an innovasjon og utvikling innen feltet helsekost, og er verdens desidert største og viktigste marked for helsekostprodukter. Denne prestisjefulle utmerkelsen vil ha stor betydning for markedspenetrasjonen og er en sterk bekreftelse på den vitenskapelige kvaliteten og betydningen av NattoPharmas nylig publiserte 3-årige kliniske studie hvor en har dokumentert positive hjerte-kar effekter av MenaQ7. Tildelingen av denne prisen bekrefter den faglige standarden og de banebrytende resultatene fra 3-års studien.

For å kunne bli nominert som kandidat til prisen NutrAward, må produktkandidatene være vitenskapelig dokumentert på en etterettelig og objektiv måte, kandidatene må ha dokumenterte helseeffekter, de må være dokumentert å være trygge å bruke (mattrygghet), det må foreligge dokumentasjon som viser nye kliniske helseeffekterknyttes til bruken av produktet, en skal synliggjøre mulighetene for å kunne kommersialisere og tjene penger på salg av produktet og endelig skal det nye produktkandidaten bidra til å øke omdømme til kosttilskuddsindustrien.

For året 2015 var mer enn 200 nye ingredienser nominert til prisen NutrAward. Av disse kom 4 kandidater videre til finalerunden. Av disse ble NattoPharma and MenaQ7™ PURE vinneren med mer enn dobbelt så mange stemmer som det produktet som kom på andreplass. Denne overbevisende seieren viser ettertrykkelig at NattoPharma’s produkt tilfredsstiller alle de kravene som er beskrevet over for en lovende produktkandidat innenfor kosttilskudd og helsekost – både vitenskapelig og kommersielt.

“NattoPharma, som er et seriøst, hardtarbeidende, lite norsk bioteknologifirmaer stolt og glad for tildelingen av prisen NutrAwards. Vi har over lengre tid målrettet arbeidet for å lage et syntetisk vitamin K2 molekyl, MK-7, som er identisk med det naturlige molekylet. Det er vi alene i hele verden med å ha lykkes med. Vi har også vist at dette molekylet fungerer i kroppen på samme måte som det naturlige molekylet. Dette er vi også alene om i verden.Tildelingen av prisen NutrAward viser oss i NattoPharma at vi har lykkes i arbeidet vårt med å få fram et høy-kvalitets, sikkert og pris-gunstig vitamin K2 produkt som nå skal kunne tilbys alle de personer som trenger vitaminet for å opprettholde friske ben og blodårer”, sier Frode Bohan, styrelder i NattoPharma ASA, som mottok prisen på vegne av selskapet.

NattoPharma mottok NutrAward prisen bare noen uker etter publikasjonen av MenaQ7’s positive effekter på stive blodårer i tisskriftet Thrombosis and Haemostasis .

“Dataene som er presentert i publikasjonen i “Thrombosis and Haemostasis” viser en klar positiv sammenheng mellom regelmessig daglig bruk av MenaQ7 og hjerte-kar helse. Publikasjonen av disse dataene i et uavhengig, høyt rangert, internasjonalt vitenskapelig tidsskrift er det objektive beviset på at MenaQ7 ikke bare forsinker alders-relatert økning i stivheten (forkalkningen) i arteriene, men bidrar til å redusere stivheten og gjøre blodårene mer bevegelige og fysiologiske, “ sier Hogne Vik, administrerende direktør i NattoPharma ASA.

“Resultatene fra studien viser at vitamin K2 kan bidra til totalt å endre den måten vi i dag ser på forebyggende hjerte-kar helse. Med tildelingen av NutrAward har autoriteter innenfor kosttilskuddsbransjen pekt på det udekkede behovet det er for en substans som vitamin K2 – i denne omgang med tanke på å forebygge utvikling av blodåresykdommer”.

2015 NutrAwards for “Best Functional Ingredient” og “Best New Finished Product” ble utdelt torsdag 5. Mars 2015 under mottakelsen til Engredea/NBJ (Nutrition Business Journal) som markerte oppstarten for 2015 Engredea messen. NattoPharma mottok prisen for “Best Functional Ingredient”. 

# # #

Om MenaQ7®

MenaQ7

Om NattoPharma

NattoPharma  

For mer informasjon kontakt:

Hogne Vik, CEO NattoPharma

Telefon: +47 97 53 53 26

E-mail: hogne.vik@nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com