NattoPharma - endelig resultat av fortrinnsrettsemisjonen

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Styret i NattoPharma ASA ("NattoPharma") har i dag godkjent den endelige tildelingen av

aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen basert på tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 22. februar 2011. 82.155.720 nye aksjer ble tilbudt og er nå blitt tildelt. Ved utløpet av tegningsperioden 9. mars 2011 hadde NattoPharma mottatt tegninger for totalt 56.208.284 nye aksjer.

49.358.965 av de tilbudte nye aksjene er tegnet ved utøvelse av tegningsretter, tilsvarende 60,08 prosent.

6.428.319 nye aksjer, tilsvarende 7,82 prosent, ble tegnet gjennom overtegning av tegnere med tegningsretter, og 421.000 nye aksjer, tilsvarende 0,51 prosent, ble tegnet av tegnere uten tegningsretter.

25.947.436 aksjer, tilsvarende 31,58 prosent, ble ikke tegnet i tegningsperioden. Disse aksjene har blitt tegnet og allokert garantistene.

Melding om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i dag. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 22. mars 2011.

De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret som forventes 24. mars 2011. De nye aksjene forventes samme dag å bli overført til VPS-kontoene til tegnerne og bli notert på Oslo Børs.

NattoPharma vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen motta et bruttoproveny på ca kr 20,5 millioner. NattoPharmas ekstraordinære generalforsamling besluttet den 20. januar 2011 å forhøye aksjekapitalen med 8.215.572 kroner ved utstedelse av 82.155.720 nye aksjer som følge av fortrinnsrettsemisjonen. Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, men før gjennomføringen av den rettede emisjonen knyttet til konverteringen av deler av NattoPharmas obligasjonslån, vil NattoPharmas aksjekapital være 10.954.096 kroner fordelt på 109.540.960 aksjer hver pålydende 0,10 kroner.


Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner