NattoPharma - Fullfinansiert

NattoPharma har i dag fått aksept på å refinansiere sitt obligasjonslån med løpetid frem til 9. juli 2011 for min. NOK 16,5mill. Det er avtalt at det skal være tilknyttede tegningsretter til lånet til en strike-kurs lik NOK 4,50,- pr aksje. I tillegg har selskapet på plass et garantikonsortium for gjennomføring av en emisjon på 2 mill aksjer til tegningskurs NOK 3,50 per aksje, som vil tilføre selskapet brutto NOK 7,0 mill i ny kapital.
 
Følgende insidere deltar som garantister i emisjonen:
 
Ola Røthe (styreformann), ved AS Sobona garanterer for NOK 500.000,-
Thomas Christensen (CEO), ved Aass Trading AS garanterer for NOK 500.000,-
Morten Sundstø, IR-ansvarlig, ved Anacott Steel AS garanterer for NOK 400.000,-
 
Spørsmål kan rettes til:
 
Morten Sundstø
IR ansvarlig
NattoPharma ASA
Tlf. +47 950 61860
 
Thomas Christensen
CEO
NattoPharma ASA
Tlf. + 47 922 55444

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner