NattoPharma - fulltegning av rettet emisjon

NattoPharma meddelte i børsmelding 6. mai 2009 at det ville bli gjennomført en rettet emisjon av 2 millioner aksjer til tegningskurs NOK 3,50 pr aksje, hvor tegningsstedet ville være Orion Securities ASA, og at plasseringen skulle finnes sted etter børsens stengetid. Tegningsvilkårene var basert på prinsippet "first-come-first-served", som innebar at overtegning ikke vil være mulig. Emisjonen ble fulltegnet i løpet av kort tid. Tildeling vil først skje etter godkjennelse i ekstraordinær general­forsamling 20. mai 2009. En innsider, styrets leder Ola Røthe gjennom sitt selskap Sobona AS har tegnet seg for 150 000 aksjer. Etter tildeling vil Sobona AS inneha 250 000 aksjer i NattoPharma.
 
Spørsmål i forbindelse med emisjonen kan rettes til:
 
Morten Sundstø
IR ansvarlig
NattoPharma ASA
Tlf. 950 61860
 
Thomas Christensen
CEO
NattoPharma ASA
Tlf. 922 55 444

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner