NATTOPHARMA - KAPITALNEDSETTELSE


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

I henhold til vedtaket til den ekstraordinære generalforsamlingen 31. oktober 2011 har NattoPharma ASA den 2. desember 2011 gjennomført nedsettelse av aksjekapitalen med NOK 9 035 684. Kapitalnedsettelsen er gjennomført ved at pålydende verdi per aksje er blitt redusert fra NOK 10 til NOK 3. Nedsettelsesbeløpet benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte.                       

Den nye aksjekapitalen i selskapet er NOK 3 872 436, fordelt på 1 290 812 aksjer, hver pålydende NOK 3. Oppdatert firmaattest følger vedlagt.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker