NattoPharma : Kvartalsrapport pr. 30. september 2011


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Hovedpunkter

Omsetning i 3. kvartal 2011

Salget i 2. kvartal 2011 var MNOK 3,0. Dette representerer en økning på 30 % fra forrige kvartal og en økning på 62 % fra samme kvartal 2010.


Langsiktige avtaler signert i Europa og i Canada.

Det er signert avtaler med EuroPharma Alliance for Polen og Øst-Europa, Safic-Alcan for Frankrike, Faun Pharma AS for Norden og Europa og Falcon SA i Hellas, hvorav sistnevnte gjelder primært for området beriking av mat. I tillegg kommer signering av distribusjonsavtale med Quadra Chemicals for Canada.

 Fornyet søknad til EFSA vedrørende kardiovaskulære helsepåstander 13.1 innlevert 1. september 2011.

Ekstraordinær generalforsamling 31. oktober 2011
Styret har innkalt til ekstraordinær generalforsamling 31. oktober 2011 for å behandle følgende saker:

  • Forhøyelse av aksjekapitalen med NOK 1 for å tilrettelegge for aksjespleis
  • Aksjespleis - 100 gamle blir en ny aksje
  • Godkjennelse av mellombalanse pr 30. juni 2011
  • Nedsettelse av annen innskutt egenkapital og overkursfondet
  • Nedsettelse av aksjekapitalen
  • Fortrinnsrettsemisjon på mellom MNOK 15 og MNOK 20 til en tegningskurs på mellom NOK 5 og NOK 20 etter spleis.
  • Styrefullmakt til å øke aksjekapitalen
Kapitalutvidelsen er nødvendig som følge av at selskapets arbeidskapital er utilstrekkelig for en forsvarlig drift og at egenkapitalen er negativ.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Peter Carlsson, tlf. +47 67 20 02 50
CEO
NattoPharma ASA

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker