NATTOPHARMA - OBLIGASJONSEIERMØTE AVHOLDT

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Det vises til børsmeldinger fra NattoPharma ASA den 18. januar 2011 og 8. februar 2011 vedrørende henholdsvis forhåndsaksept til restrukturering av selskapets obligasjonslån og innkalling til obligasjonseiermøte for vedtakelse av restruktureringen.

Det har i dag blitt avholdt obligasjonseiermøte hvor vedtaksforslaget fremsatt i innkallingen til restrukturering av obligasjonslånet fikk tilslutning fra samtlige stemmer representert på obligasjonseiermøtet.  

Ytterligere informasjon om gjennomføringen av restruktureringen av obligasjonslånet, herunder konverteringen av halvparten av obligasjonslånet til egenkapital i selskapet, vil bli gitt når dette foreligger.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner