NattoPharma - Revisor

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Det vises til børsmedling av i dag vedrørende ansettelse av ny daglig leder, forretningsplan og skifte av revisor.

Det vises så til oppslag på Hegnar Online av i dag om "NattoPharma - revisoren trakk seg". Selskapet vil gjøre oppmerksom på at revisor Nitschke AS ved Erling Kofstad fortsatt er selskapets revisor frem til det velges ny på en generalforsamling.

For ytterligere informasjon, kontakt
Ragnvald Holm Lie
Tlf.: 66 84 70 03
Mobil: 90 07 15 32

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner