NattoPharma: Fortrinnsrettsemisjon - utløp av tegningsperioden og siste handelsdag i tegningsretter


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tegningsperioden i NattoPharma ASAs fortrinnsrettsemisjon og handelsperioden for tegningsrettene (NATTO S) utløper kl. 17.30 (norsk tid) i dag, 12. desember 2011.

Tegningsretter som ikke er solgt før utløpet av handelsperioden eller som ikke blir benyttet til å tegne nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen før utløpet av tegningsperioden, vil bortfalle uten noen kompensasjon til innehaveren og miste sin verdi.

Innehavere av tegningsretter (tildelt eller kjøpt) må følge instruksjonene i prospektet for å tegne nye aksjer.

Vennligst se prospekt datert 25. november 2011 for ytterligere informasjon.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner